Kontaktoni me ne

+383 38 220 403

Kërko faqen

Ekipi ynë

Argjentina Grazhdani

Drejtore e projektit 

Fisnik Reçica

Menaxher i projektit

Agim Malazogu

Administratë, logjistikë, vozitës 

Alida Muhaxhiri

Fasilituese për shërbimet mbështetëse 

Elion Gërguri

Menaxher i MMR 

Avni Ramadani

Udhëheqës sektori dhe fasilitues për prodhimin e kontraktuar 

Blerina Batusha Xërxa

Udhëheqëse e sektorit të turizmit 

Shqiprim Lubishtani

Fasilitues për zhvillimin e produkteve 

Venera Dyla Azemi

Kontabiliste dhe specialiste e BNJ 

Stefan Stojanovic

Fasilitues për gjithëpërfshirje sociale 

Lulzim Krasniqi

Fasilitues për shërbimet mbështetëse 

Gëzime Hasani

Menaxhere e PR dhe Komunikimit PPSE / Evropa Lindore 

Lindita Daka

Udhëheqëse e Financës dhe Administratës